Veel bezoekers zagen dat er op het molenterrein hard gewerkt wordt aan de molenkap. De kap wordt op dit moment aan de voet van de molen gerestaureerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke onderdelen zoals de molenas uit 1849. Later zal de kap op de molenromp worden gehesen. Ook zijn vrijwilligers in de romp druk bezig met diverse aftimmerwerkzaamheden. Onder de indruk van het vakmanschap waarmee de       
molen door vrijwilligers en molenbouwer wordt herbouwd en gerestaureerd beklommen bezoekers weer voor het eerst na 45 jaar de trappen binnenin de Keldonkse molen.

Prijsvraag
Tijdens Nationale Molendag konden de belangstellenden ook deelnemen aan een prijsvraag. Zij mochten een vraag beantwoorden over de zogenaamde molentaal. Het is een mooie traditie dat molenaars gebeurtenissen binnen bijvoorbeeld hun gezin aankondigen door de wieken van de molen in een bepaalde stand stil te zetten. De in het zuidoosten van Nederland gehanteerde seinen wijken overigens af van de molentaal zoals die in de rest ons land gebruikelijk is. Molens draaien linksom. Staan de wieken stil in een stand iets uit het midden van de molen waarbij de onderste wiek een klein beetje naar rechts staat dan is de Keldonkse molenaar blij. Wouter Cremers uit Keldonk was een van de deelnemers die het juiste antwoord wist. Hij won na loting een heerlijk molenaarsontbijt.

**Einde bericht**
Keldonk, 14 mei 2017

Bezoekers beklimmen na 45 jaar weer de trappen van de Keldonkse molen.
Gezellige drukte tijdens Nationale Molendag.

Meer dan 200 pannenkoeken werden gebakken tijdens de Nationale Molendag bij korenmolen De Hoop in Keldonk. Het is moeilijk aan te geven hoeveel bezoekers afgelopen zaterdag een kijkje kwamen nemen bij de herbouw- en restauratiewerkzaamheden. Afgemeten aan het aantal pannenkoeken die zaterdag in hongerige magen verdwenen zijn dat er minstens enkele honderden geweest. Zij beklommen voor het eerst na 45 jaar weer de trappen binnenin de Keldonkse molen.
Overzicht persberichten.

Veel bezoekers kwamen tijdens Nationale Molendag een kijkje nemen bij de Keldonkse molen. Zij beklommen voor het eerst na 45 jaar weer de trappen binnenin de romp van de molen.

(Foto; Jan van de Vossenberg)

Overzicht persberichten.