“Het oude kruiwerk hebben we een paar maanden geleden op de nieuwe achtkant gemonteerd, net voordat de achtkant begin april van dit jaar op de stenen molenromp werd gehesen”. Aan het woord is Harrie van den Biggelaar die als bouwvrijwilliger nauw betrokken is bij de herbouw en restauratie van de Keldonkse molen. De herbouw en restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk is een co-   
productie tussen vrijwilligers en de molenbouwer uit Weert. Ook zaterdag werkten de molenbouwer en een aantal vrijwilligers intensief samen bij het plaatsen van de molenkap.

Over veertien dagen worden de roeden (wieken) gestoken. Daarna hebben de vrijwilligers en de molenbouwer nog ongeveer twee maanden nodig om het maalmechaniek te installeren en af te stellen. Tussen kerst en oud & nieuw volgt dan de eerste proefmaling. De herbouw en restauratie van de Keldonkse molen zal eind van dit jaar volledig zijn voltooid.

Voor meer informatie over het herbouw- en restauratieproject van de Keldonkse molen kunt u de website van Stichting korenmolen De Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.
Keldonk, 30 september 2017

Keldonkse molen weer met molenkap getooid.
Kroon op het werk van molenbouwer en vrijwilligers.

De Keldonkse molen heeft sinds vandaag haar molenkap weer terug. Een grote hijskraan van Gaffert B.V. uit Veghel liet zaterdagmorgen de molenkap behoedzaak op de achtkant zakken. Binnenin de molen gaf Wim Adriaens van Adriaens Molenbouw Weert B.V.  aanwijzigen aan de kraanmachinist. Het was geen vraag of alles zou passen. De authentieke molenkap werd immers geplaatst op het originele oude kruiwerk waarmee hij 45 jaar geleden ook al “op de wind” gedraaid kon worden. Een historische hereniging.
Overzicht persberichten.

De molenkap wordt op de romp gehesen.

(Foto; Toon Vissers)

Overzicht persberichten.