Huub van Hees begon zo'n zeven jaar geleden met de research voor het boek. "Ik heb mij altijd al interesse gehad in de historie van het dorp. Natuurlijk behoorde daar korenmolen De Hoop ook toe. Eigenlijk is daardoor een tijdstip waarop ik de eerste aantekeningen maakte niet te noemen. Het is een onderdeel van mijn leven geworden", zo schetste Huub van Hees de totstandkoming van het boek.
Het boek verhaalt over de periode 1848 tot 2017. Bewust is het huidige herbouw- en restauratieproces alleen nog niet beschreven. "De wijze waarop de Keldonkse gemeenschap gemeenschap en de vele vrijwilligers dit project realiseren maakt dat dit een afzonderlijk boek rechtvaardigt. Ik hoop dat een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees.

Wethouder Eric van den Bogaard reikte het eerste exemplaar uit aan de auteur. Hij had lovende woorden voor de vrijwilligers die er voor zorgen dat de Keldonkse molen eind 2017 volledig gerestaureerd zal zijn. Complimenteus was hij natuurlijk ook richting schrijver Huub van Hees; "Het is veel werk geweest, waarbij u -zo heb ik al kunnen lezen- aan de hand van mooie verhalen en ontmoetingen de historie van de Keldonkse molen heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!".

Bijzonder was het moment dat Huub van Hees zijn boek uitreikte aan de twee dochters van de in 2011 overleden laatste molenaar Sjef van Lith". "Het doet ons ontzettend veel dat deze molen waarmee mijn vader heeft gewerkt nu wordt gerestaureerd", zo liet dochter Betty haar dank aan de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken.

Het boek " Op verhaal met de Keldonkse molen" met leuke verhalen en rijk geïllustreerd is voor € 19,95 te koop bij boekhandel Schellen in Veghel. Ook kan het boek besteld worden via www.keldonksemolen.nl.

**Einde bericht**
Keldonk, 1 oktober 2017

Historie van Keldonkse molen vastgelegd in een prachtig boek.
Huub van Hees schrijft boek “Op verhaal met de Keldonkse molen”.

Huub van Hees heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een boek over de historie van korenmolen De Hoop in Keldonk. Zaterdagmorgen reikte wethouder Eric van den Bogaard het eerste exemplaar aan de auteur uit. “Als wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor het monumentenbeleid in onze gemeente ben ik zeer blij dat er mensen zijn die veel tijd en energie steken in het onderhouden en documenteren van onze monumenten”. De boekpresentatie vond plaats direct nadat de bouwers de oude molenkap weer terug op de molenromp hadden geplaatst. Wederom een historisch moment in de rijke geschiedenis van de Keldonkse molen.
Overzicht persberichten.

Wethouder Eric van den Bogaard reikt het eerste exemplaar van het boek uit aan Huub van Hees.

(Foto; Toon Vissers)

Overzicht persberichten.