ontwikkeling van een nieuwe structuurvisie voor het dorp in 2003 gesmeed. Na de nodige voorbereidingen werd de molenstichting op 31 december 2007 (in “het jaar van de molen”, nu precies 10 jaar geleden) opgericht. In 2011 werd met behulp van sponsoren, subsidie van de toenmalige gemeente Veghel en een bijdrage vanuit de LEADER subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant gestart met de bouw van een nieuwe ontvangstruimte en de restauratie van de oude vervallen molenromp. In 2014 kreeg de stichting wederom een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Hiermee kon ook de tweede en tevens laatste fase van het project worden gerealiseerd.

Voorzitter Jan van de Vossenberg dankte de vrijwilligers voor hun inzet in de afgelopen jaren. "Zonder jullie hulp was dit nooit mogelijk geweest. We mogen samen trots zijn op dit prachtige resultaat. Keldonk heeft er weer een mooie blikvanger bij!" Ook maakte hij bekend dat de officiële opening van de molen gepland staat voor het weekend van 14 en 15 april 2018.

**Einde bericht**
Keldonk, 31 december 2017

Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje!
Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af.

Hij is klaar en ’t is een plaatje! Meer dan 70 vrijwilligers restaureerden en herbouwden in de afgelopen jaren korenmolen De Hoop in Keldonk. Op oudjaarsdag stonden zijn tijdens een korte feestelijke bijeenkomst stil bij de voltooiing van de molen. Projecten die net als korenmolen De Hoop in het kader van de subsidieregeling gebiedsopgaven Noord-Brabant in aanmerking komen voor een bijdrage moeten voor 1 januari 2018 worden afgerond. Met vereende krachten en vele uurtjes werk zorgden de vrijwilligers ervoor dat de wieken van de molen mooi voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien.
Overzicht persberichten.

Ruim 70 vrijwilligers hielpen de afgelopen jaren mee bij de herbouw en restauratie van korenmolen de Hoop.

(Foto; Bouw fotografie - Robin Bouwe)

Overzicht persberichten.
Het is een prachtig gezicht; de molen trots met zijn wieken hoog in de lucht aan de rand van het dorp. Mooi gelegen in de fraaie natuurrijke omgeving van De Roost & De Bulten en het Aa-dal. De vrijwilligers hadden op oudjaarsdag alle reden dit geweldige resultaat samen even te vieren.

De plannen voor de herbouw en restauratie van de molen werden tijdens de