Keldonk, 23 juni 2018

Keldonkse molenbouwers ontvangen eerste exemplaar nieuw molentijdschrift.
Landelijke presentatie “De Nieuwe Molenwereld” op Keldonkse molen.

Redacteur Ton Meesters wist het mooi te verwoorden; “Deze eerste uitgave van De Nieuwe Molenwereld wordt zowel aan de voor- als achterzijde gesierd door foto’s van de Keldonkse molen. Ook staat in het blad een mooi en uitgebreid artikel over de achtergronden, de herbouw en restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk. Wij konden ons dan ook geen betere plek voorstellen dan de eerste uitgave van ons nieuwe blad hier op de molen te presenteren”.
Overzicht persberichten.
Twee jaar geleden moest de Stichting Molenwereld besluiten het blad “Molenwereld” voortaan alleen in digitale vorm te laten verschijnen. Een noodgedwongen keuze die geen recht bleek te doen aan het plezier dat molenliefhebbers beleven aan het rustig lezen van en het bladeren in het rijk geïllustreerde blad. De goed gedocumenteerde achtergrondverhalen leenden zich eenvoudigweg niet goed voor het lezen vanaf een tablet of van achter     
Overzicht persberichten.

Harrie van den Biggelaar, Jan van Wanrooij en Toon Vissers namen het eerste exemplaar van De Nieuwe Molenwereld in ontvangst. (Foto; Huub van Hees)