Keldonk, 24 april 2020

Koninklijke onderscheiding voor Ria Kuijpers
Bijna € 25.000 ingezameld voor restauratie kerk en molen

Ria Kuijpers is tijdens de traditionele lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bekendmaking verliep overigens dit jaar vanwege de corona-crisis allerminst traditioneel. Burgemeester Kees van Rooij vertelde haar het heugelijke nieuws tijdens een speciale videochat. Ria zamelt al jaren munten, vakantievaluta en andere waarden in ten behoeve van korenmolen De Hoop in Keldonk. Een actie die zij al eerder startte maar nieuw leven inblies toen in Keldonk plannen ontstonden om de molen te herbouwen en restaureren. De molen draait sinds 2018  weer maar Ria weet dat de molenaars voor het jaarlijkse onderhoud de opbrengst van haar inzamelingsactie ook goed kunnen gebruiken.
Overzicht persberichten.
Ria Kuijpers is een bezige bij. Zo hielp zij maar liefst 35 jaar lang bij de organisatie van de Keldonkse jaarmarkt. Al vele jaren is zijn actief in de Dorpsraad van Keldonk en als acoliet tijdens kerkdiensten in de plaatselijke parochiekerk. Voor de restauratie van deze kerk organiseerde zij zeer succesvol een inzamelingsactie rondom de omwisseling van gulden naar euro.
Overzicht persberichten.

Koninklijke onderscheiding voor Ria en Frans Kuijpers