Keldonk, 27 april 2020

Inzamelingsactie Keldonkse molen met Koninklijke eer voortgezet
Ria Kuijpers zamelde al bijna € 25.000 in voor restauratie kerk en molen

Ze heeft dan wel een zeer verdiende Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen; voor Ria Kuijpers uit Keldonk is dit zeker geen reden om op haar lauweren te gaan rusten. Al zo’n twintig jaar zamelt Ria oude guldenmunten en -biljetten, koffiepunten, vakantievaluta, consumptiemunten, zegeltjes, et cetera in. In het begin voor de restauratie van de parochiekerk, nu voor het onderhoud van korenmolen De Hoop in Keldonk. Het moment nadert dat zij met haar actie in totaal voor maar liefst € 25.000,00 voor de kerk en molen heeft ingezameld. Met de extra aandacht die uitgaat van de Koninklijke eer hoopt zij deze mijlpaal nu snel te kunnen bereiken.
Overzicht persberichten.
Ria Kuijpers organiseerde in 2001 voor de restauratie van de Keldonkse parochiekerk met groot succes een inzamelingsactie rondom de omwisseling van gulden naar euro. Toen in 2006  in Keldonk het plan werd gelanceerd korenmolen De Hoop te herbouwen en restaureren blies Ria haar inzamelingsactie nieuw leven in. Naast oude guldenmunten en -          
Overzicht persberichten.

Ria Kuijpers hoopt met haar spaaractie nu snel de prachtige mijlpaal van  € 25.000,00 te bereiken.