Foto’s van de bouw

 

Tijdens de bouw- en restauratiewerkzaamheden worden foto’s gemaakt door Hilde van Nuland, Hanny van Wanrooij, T00n Vissers en Jan van de Vossenberg.

 

Met deze foto’s is onderstaande impressie gemaakt welke een mooi beeld geeft van de vorderingen.

Terug naar homepage.
Terug naar homepage.

2e fase (2016 - 2017) Het plaatsen van de achtkant

1e fase (2011 - 2012) De bouw van het nieuwe bijgebouw en de restauratie van de stenen molenromp

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

 

Dit project maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van de provincie Noord-Brabant.  In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.