Keldonk, 24 juni 2012

 

Zaterdag 7 juli “Bikdag” bij Keldonkse molen.

Stenen bikken met na afloop goed belegd Keldonks molenbrood.

 

Het valt niet meteen op dat de herbouw en restauratie van de Keldonkse molen met forse stappen vooruitgaat. De afgelopen week werden de werkzaamheden voor het publiek echter weer wat meer zichtbaar. De molenromp staat inmiddels in de steigers. De vrijwilligers zijn op het punt aanbeland dat het bovenste gedeelte van de stenen onderbouw gerestaureerd kan gaan worden. Daarvoor moeten naar schatting zo’n 5.000 stenen gebikt worden. Stichting korenmolen De Hoop Keldonk roept vrijwilligers op om op zaterdag 7 juli een handje te komen helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht persberichten.
Overzicht persberichten.

De komende tijd wordt het bovenste gedeelte van de stenen molenromp onder handen genomen. Boven op de molenromp komt in een latere fase van het restauratieproject de ongeveer 10 meter hoge houten opbouw met daaraan de wieken te staan. De krachten die de wind straks op de wieken uitoefent vraagt om een solide onderbouw. Daarom worden de zwakke plekken van de onderbouw afgebroken om later opnieuw te worden opgebouwd. De verwachting is dat daarbij zo’n 5.000 oude stenen vrijkomen, die allemaal worden hergebruikt.

 

Bikdag 7 juli

Om de oude stenen snel te bikken wordt op zaterdag 7 juli een bikdag georganiseerd. Vrijwilligers worden uitgenodigd om op die dag ’s morgens vanaf half acht een handje te komen helpen bij het schoonmaken van de stenen. Mensen die mee willen komen helpen kunnen zich aanmelden via info@keldonksemolen.nl of met een telefoontje aan Jos Verbrugge

(0413) 21 35 46. Deelnemers worden gevraagd indien mogelijk zelf gereedschap mee te brengen.

 

Het lijkt een hele klus, maar gelukkig is de molenromp met kalkspecie gemetseld wat het bikken van de stenen vergemakkelijkt. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers hoopt de stichting de Bikdag omstreeks half een gezellig te kunnen afsluiten met het gezamenlijk “bikken” van goed belegd Keldonks molenbrood. “Vele handen maken licht werk, maar ook hongerig”, zo voegt Jos Verbrugge lachend aan het bekende spreekwoord toe. Daarmee stelt hij de vrijwilligers die tijdens de Bikdag komen helpen een heerlijke traktatie in het vooruitzicht.

 

Voor meer informatie over het herbouw- en restauratieproject van de Keldonkse molen kunt u de website van Stichting korenmolen De Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.

 

**Einde bericht**

 

 

 

 

 

 

Jos Verbrugge hoopt dat veel vrijwilligers komen helpen om de oude stenen te bikken

Het is niet verwonderlijk dat vanaf een afstandje de werkzaamheden aan de Keldonkse molen nauwelijks opvallen. “Eigenlijk is dat een groot compliment aan alle vrijwilligers die elke zaterdag druk in de weer zijn in en rondom onze molen. Restaureren betekent per definitie dat de uitgevoerde herstel-werkzaamheden zo min mogelijk mogen opvallen om daarmee de authenticiteit te bewaren”, zo geeft bouwcoördinator Jos Verbrugge aan.