Bouwtekening van de molen inclusief bijgebouw

 

De plannen voor de herbouw en restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk krijgen letterlijk en figuurlijk steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt om de benodigde subsidies en fondsen te verwerven.

 

Molenbehoud.nl uit Hoorn heeft de bouwtekening voor de molen gereed. Leenders Architecten uit Veghel verzorgde geheel belangeloos de tekening voor het bijgebouw. Daarnaast verzorgde dit architectenbureau van oud-Keldonkenaar Noud Leenders ook voor de begeleiding van, en toelichting op het bouwplan tijdens de behandeling door de welstandscommissie van de gemeente Veghel.

 

Naar de stand van zaken per december 2014 is de restauratie van de oude stenen molenromp voltooid. De provincie Noord-Brabant heeft een subsidie toegezegd waarmee zij € 300.000,00 wil bijdragen aan de afronding van het herbouw- en restauratieproject. De stichting heeft er alle vertrouwen in dat zij erin zal slagen de begroting verder sluitend te krijgen zodat de bouwvrijwilligers in 2016 zullen starten met de tweede en laatste fase van de herbouw van de Keldonkse molen.

Zijaanzicht korenmolen De Hoop met bijgebouw

Terug naar homepage.
Terug naar homepage.

Mei 2013: De Keldonkse molen krijgt steeds meer vorm. De restauratie van de stenen molenromp is voltooid. In de tweede en laatste fase zal de houten opbouw met het molenmechaniek (o.a. wieken) worden geplaatst. Als laatste zal de molenbelt (berg zand begroeid met gras) worden aangebracht.