Koninklijke onderscheiding voor Ria Kuijpers

Bijna € 25.000 ingezameld voor restauratie kerk en molen

 

Ria Kuijpers is tijdens de traditionele lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bekendmaking verliep overigens dit jaar vanwege de corona-crisis allerminst traditioneel. Burgemeester Kees van Rooij vertelde haar het heugelijke nieuws tijdens een speciale videochat. Ria zamelt al jaren munten, vakantievaluta en andere waarden in ten behoeve van korenmolen De Hoop in Keldonk. Een actie die zij al eerder startte maar nieuw leven inblies toen in Keldonk plannen ontstonden om de molen te herbouwen en restaureren. De molen draait sinds 2018  weer maar Ria weet dat de molenaars voor het jaarlijkse onderhoud ...........

Lees verder.
270420 persbericht